zaterdag, 6. september 2008 - 20:24

Water, Wonen en Natuur presenteert lijsttrekker en kandidaten

Lelystad

Op maandag 8 september a.s. om half tien presenteert Water, Wonen en Natuur in bezoekerscentrum De Trekvogel haar lijsttrekker, kandidaten én het verkiezingsprogramma voor de aankomende waterschapsverkiezingen.

De verkiezingen worden gehouden van 13 tot 25 november dit jaar.

Water, Wonen en Natuur vormt sinds 2003 al een fractie in het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. De fractie heeft nu 9 zetels in het bestuur. Voor minder gaat Water, Wonen en Natuur niet.

De 19 kandidaten die nu op de lijst staan, komen uit alle gemeenten van Flevoland. Meer dan 30% van de kandidaten is vrouw. Gemiddeld is slechts 12% van de landelijke waterschapsbestuurders vrouwelijk.

Water, Wonen en Natuur wordt gesteund door o.a. Natuurmonumenten, het Flevo-Landschap en bijna alle Flevolandse woningbouwcorporaties. Maar ook Sportvisserij Nederland, de duikverenigingen en de Vlinderstichting behoren tot de achterban van Water, Wonen en Natuur. In Flevoland is de fractie de vertegenwoordiger van de landelijke lijst Water Natuurlijk.

Water, Wonen en Natuur neemt het op tegen politieke partijen die dit keer voor het eerst meedoen. Het belang van blauw (water), groen (natuur) en rood (wonen) staat centraal bij Water, Wonen en Natuur. Goed water voor mens en natuur. Veilig wonen in de polders. Een kostenefficiënt waterschap.

De nieuwe lijsttrekker presenteert op maandag het programma waarmee de fractie de verkiezingen ingaat. En natuurlijk ontmoet de pers de
19 kandidaten die voor Water, Wonen en Natuur op de lijst staan.

Voor meer informatie: www. waterwonenennatuur.nl_______________________
Provincie:
Tag(s):