maandag, 10. maart 2008 - 17:26

Waterbedrijf voegt chloor toe aan drinkwater

De Punt

Waterbedrijf Groningen heeft besloten om aan al het water uit productielocatie De Punt preventief een chloordosering toe te voegen. Het toevoegen van een kleine dosis chloor zorgt ervoor dat eventuele verontreinigingen in het leidingnet in het grootste deel van de stad Groningen, Haren, Eelde, Eelderwolde en Paterswolde, veroorzaakt door de breuk in de transportleiding op het Industrieterrein Euvelgunne, onschadelijk worden gemaakt.

Waterbedrijf Groningen adviseert alle klanten in de genoemde plaatsten het water twee minuten te koken voor consumptie. Ook als de waterlevering hersteld is, blijft het kookadvies nog van kracht. Er moeten eerst watermonsters door Waterlaboratorium Noord onderzocht worden. Pas als resultaten positief zijn wordt het kookadvies opgeheven.

Delen van de Drentse gemeenten Noordenveld en Tynaarlo, voorzieningsgebied van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD), krijgen drinkwater uit locatie De Punt.

In Noordenveld en Tynaarlo is geen sprake van een mogelijke bacteriologische verontreiniging. Maar omdat aan al het water in De Punt een kleine dosis chloor wordt toegevoegd, zal dat de smaak in deze Drentse gemeenten kunnen beïnvloeden.

De transportleiding naar Tynaarlo en Noordenveld staat niet in verbinding met de transportleiding naar Groningen. Er is hier geen sprake van een mogelijke bacteriologische verontreiniging. Het kookadvies geldt dus niet voor inwoners in Tynaarlo en Noordenveld. Het water kan in deze Drentse plaatsen wel mogelijk iets anders smaken dan u gewend bent.

Bij bacteriële verontreiniging in het waterleidingnet, die plotseling kan optreden door een leidingbreuk, is chloor tijdelijk nodig om eventuele ziekteverwekkende bacteriën te doden. In dat geval gaat het om zeer kleine doses, die absoluut niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Dit gebeurt in overleg met Waterlaboratorium Noord én met de VROM-Inspectie, die belast is met het toezicht op de kwaliteit van het drinkwater. Het drinkwater blijft voldoen aan de zeer hoge eisen die we in ons land aan drinkwater stellen en zoals zijn vastgelegd in de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit.
Provincie:
Tag(s):