woensdag, 16. juli 2008 - 21:45

Wateronderhoud in stad en dorp van start

Zeeland

In de periode juli – december 2008 voeren alle gemeenten en waterschap Zeeuwse Eilanden onderhoud uit aan sloten, vijvers of andere waterpartijen in stad en dorp. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het maaien van oevers en sloten.

Onderhoud van water en oevers is niet alleen belangrijk voor een aantrekkelijke woonomgeving. Ook voor de afvoer van regenwater is goed onderhoud een vereiste.

Vorig jaar ondertekenden de vier gemeenten Reimerswaal, Tholen, Kapelle en Noord-Beveland en het waterschap een overeenkomst waarin staat wie welk onderhoud (maaien, baggeren, verwijderen drijfvuil, opruimen van dode vissen enzovoorts) uitvoert, wie het betaalt en waar burgers terecht kunnen met vragen of klachten. Dit jaar hebben de overige zes gemeenten (Middelburg, Goes, Schouwen-Duiveland, Veere, Borsele en Vlissingen) ook de overeenkomst getekend.

In het verleden was niet altijd duidelijk wie welk onderhoud moest uitvoeren. Sommige wateren dreigden daardoor buiten de boot te vallen. Daarom is het waterschap samen met de gemeenten enkele jaren terug begonnen met het wegwerken van achterstallig baggeronderhoud. Om ook voor de toekomst te zorgen dat deze wateren op orde blijven, zijn er tot in detail afspraken gemaakt over alle onderhoudswerkzaamheden. Daarbij is vooral gestreefd naar doelmatig werken en de laagste maatschappelijke kosten. In de praktijk betekent dit dat de gemeente in de meeste wateren al het maaiwerk uitvoert en het waterschap het baggerwerk.

Het maaiwerk is in de meeste gemeenten inmiddels van start gegaan. Het kan zijn dat het werk wat overlast veroorzaakt. De machines maken immers geluid en wellicht rijden ze enkele malen door de straat. Omdat het maaien relatief snel gaat, zal die overlast beperkt blijven tot maximaal een paar dagen. Soms blijft het maaisel op de oever achter. Het voordeel hiervan is dat het niet afgevoerd hoeft te worden en dat is weer goedkoper. Goed onderhoud van waterpartijen is niet alleen belangrijk voor een aantrekkelijke woonomgeving.

Sloten en vijvers zijn er vooral voor de opvang en afvoer van regenwater. Als dat belemmerd wordt, kan er wateroverlast ontstaan. Door sloten en vijvers te maaien, kan regenwater beter afgevoerd worden. Zeker nu het klimaat verandert en er steeds vaker hevige buien met veel neerslag vallen, is dat maar wat belangrijk.
Provincie:
Tag(s):