zaterdag, 3. mei 2008 - 21:47

Waterplan Westland voorlopig vastgesteld

Delft

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland en het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben het Waterplan Westland voorlopig vastgesteld en ingestemd met de inspraakprocedure.

De vaststelling is het resultaat van intensieve samenwerking tussen beide overheden en overleg met vertegenwoordigers van het Westlandse bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Het waterplan beschrijft het te voeren gemeentelijke waterbeleid tot 2030. Het plan voorziet onder meer in het creëren van meer ruimte voor water. De colleges willen daarmee vooral de kans op wateroverlast als gevolg van langdurige en intensieve regenval voorkomen. Ook zijn in het plan maatregelen opgenomen die het oppervlaktewater schoner maken. Waar dit kan worden ook andere gebruiksmogelijkheden van water verbeterd.

De gemeente wil het waterplan in samenhang met de Greenportvisie uitvoeren en daarbij vooral ook inspelen op de kansen die zich voordoen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De noodzaak voor ruimte voor water zal daarbij steeds tegen andere ruimteclaims worden afgewogen. Het plan ligt vanaf 14 mei bij zowel de gemeente als het hoogheemraadschap zes weken ter inzage.
Provincie:
Tag(s):