dinsdag, 25. november 2008 - 22:00

Waterschap controleert 110 km dijk op de fiets

’s-Hertogenbosch

In drie dagen fietsten twee medewerkers van waterschap Aa en Maas over 110 km dijk om met eigen ogen te controleren of de dijken ‘winterproof’ zijn. Immers, op de fiets zie je meer dan vanuit de auto. De jaarlijkse hoogwaterperiode staat weer voor de deur en dan vinden in het najaar, naast de reguliere, extra dijkinspecties plaats. Deze inspecties resulteerden in een rapport dat recent is aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap. Conclusie van het rapport: ‘De dijken voldoen aan de kwaliteitsnormen’.

Waterschap Aa en Maas beheert 110 kilometer dijk langs de Maas. Deze primaire waterkering moet voldoen aan strenge normen. Waterschappers houden de kwaliteit van de dijken scherp in de gaten en zorgen dat ze op orde blijven.

Zo wordt continu gecheckt of de dijk niet onderhevig is aan erosie of wordt aangetast door dieren zoals konijnen, mollen, dassen en vossen. Deze dieren willen nog wel eens hun holen in de dijk maken waardoor de dijk minder veilig wordt. Wordt bijvoorbeeld een dassenhol in de dijk ontdekt dan wordt het dier, met medewerking van natuurorganisaties, naar een andere plek verjaagd en het gat in de dijk gedicht.
Provincie:
Tag(s):