vrijdag, 29. februari 2008 - 20:04

Waterschap druk met metingen op Tholen

Tholen

Het is een hele klus. Het opmeten van bijna 1400 profielen van waterlopen en 13500 duikers.Duikers zijn tunneltjes waar het water doorheen loopt onder bijvoorbeeld wegen of paden. Deze week is het meetwerk begonnen en op Tholen duurt dat tot eind juni. Walcheren en Schouwen zijn daarna aan de beurt.

Al met al zijn de uitvoerende bedrijven Geomij uit Posterholt en Globe Zenit uit Zandhoven (België) tot juni volgend jaar druk met deze omvangrijke klus.

De meetgegevens worden ondergebracht in een digitaal geografisch informatiesysteem. Dit systeem is vervolgens behulpzaam in het opsporen van knelpunten en geeft voor allerlei werkzaamheden de benodigde gegevens over bijvoorbeeld hoogte, diepte, diameter en lengte van de duikers, etc.

Beleidsmakers, planvormers en opzichters gebruiken deze gegevens bij hun dagelijkse werk. De gegevens kunnen ook uitwijzen of er bijvoorbeeld buizen liggen die er niet horen of dat er illegale wijzigingen aan het waterlopenstelsel zijn uitgevoerd.

De overige gebieden van waterschap Zeeuwse Eilanden zijn een aantal jaren geleden al in kaart gebracht. Als Tholen, Walcheren en Schouwen ook gedaan zijn, is het hele Zeeuwse Eilanden-gebied in het informatiesysteem ondergebracht.

Mensen die naast een waterloop wonen of daar een stuk grond hebben, kunnen wat overlast hebben van de meetwerkzaamheden. Het kan zijn dat de landmeters die percelen moeten betreden.
Provincie:
Tag(s):