maandag, 8. december 2008 - 15:29

Waterschap gaat zwerfvuil aanpakken

Sittard

Waterschap Roer en Overmaas wil de komende jaren samen met andere overheden en terreinbeheerders het zwerfvuil langs en in beken en kaden in Zuid- en Midden-Limburg aanpakken. Roer en Overmaas heeft van SenterNovem een subsidie van bijna 130.000 euro ontvangen om deze aanpak te stimuleren.

De kosten voor het opruimen van zwerfafval nemen elk jaar toe. Alleen al het Waterschap Roer en Overmaas geeft jaarlijks meer dan 150.000 euro uit aan het opruimen van zwerfafval langs en in beken, regenwaterbuffers en kaden. Hetzelfde beeld is te zien bij andere overheden en terreinbeheerders. Het waterschap wil dan ook nauw samenwerken met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, Stichting Ark, de provincie Limburg, gemeenten, Waterschap Peel en Maasvallei, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Reinwater en het Limburgs Landschap.

Het project waarover subsidie is verkregen heeft een looptijd van bijna 2 jaar en duurt tot eind september 2010. Het waterschap is echter van plan om de samenwerking blijvend te continueren.
Provincie:
Tag(s):