vrijdag, 4. januari 2008 - 11:49

Waterschap kiest voor 100% groene stroom

Zeeland

Waterschap Zeeuwse Eilanden gaat over op 100% groene stroom. Vanaf 1 januari 2008 wordt binnen heel de organisatie alleen nog maar stroom gebruikt die opgewekt is uit duurzame energiebronnen. Het waterschap heeft bij de nieuwe aanbesteding van stroom ervoor gekozen om meer duurzaam te werk te gaan. Daarom heeft Zeeuwse Eilanden gekozen voor groene stroom van Eneco.

Voorheen leverde Delta NV de stroom. Het waterschap gebruikt jaarlijks 16.000.000 kWh aan elektriciteit. Dit komt op een totaalbedrag van rond de 2.300.000 euro.

De inkoop van groene stroom is duurder dan gewone stroom. Dit komt neer op een bedrag van zo’n € 30.000,- per jaar. Dit heeft echter geen gevolgen voor de tarieven. In 2008 gaan de lasten voor de burger zelfs naar beneden.

Het waterschap heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in duurzame ontwikkelingen. Zo werken de rioolwaterzuiveringen bij Ritthem en ‘s-Gravenpolder voor ongeveer 50 a 60 procent op zelf opgewekt biogas. De biogassen die vrijkomen door slib te vergisten, worden omgezet in elektri-citeit en warmte. Zo hoeft het waterschap minder stroom in te kopen en kan op deze manier de kosten drukken.

Ook bij de beluchting van het afvalwater op de zuivering, maakt het schap gebruik van duurzame technieken, zoals plaatbeluchting en geautomatiseerde besturingstechnologie.

Als het water de zuivering verlaat en samen met het polderwater naar de Ooster -of Westerschelde wordt gepompt, houdt het waterschap zoveel mogelijk rekening met het getij. Zo wordt het water bij voorkeur bij eb geloosd, waardoor dit minder stroom kost dan bij vloed.
Provincie:
Tag(s):