donderdag, 24. april 2008 - 12:14

Waterschap legt scherm aan in grote Peel tegen verdroging

Venlo

Om verdroging tegen te gaan in het natuurgebied de Groote Peel, gaat Waterschap Peel en Maasvallei een ondoorlatend scherm in de grond plaatsen aan de zuidwestkant van de Peel. Dit is één van de voorgestelde uitvoeringsmaatregelen van Nieuw Limburgs Peil.

Nieuw Limburgs Peil is het gewenste grond- en oppervlaktepeil in 2015 en praktische, reële, haalbare maatregelen om dit te realiseren. Waterschap Peel en Maasvallei geeft met Nieuws Limburgs Peil invulling aan de landelijke maatregelen van GGOR, het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime.

Door het plaatsen van het scherm wordt het weglekken van het grondwater uit de Peel sterk afgeremd. Zo wordt het waterpeil in de zuidwesthoek van het natuurgebied verhoogd met 2 tot 10 cm, afhankelijk van plaats en jaargetijde. Het scherm is noodzakelijk om het levend hoogveen in de zuidwesthoek van het hoogveengebied te herstellen. De hoogveenplanten hebben hier in droge jaren sterk te lijden onder verdroging. De maatregelen van Nieuw Limburgs Peil zorgen ervoor dat deze verdrogingseffecten sterk verminderen.

Het scherm heeft een lengte van ongeveer 1,7 kilometer en is 3 meter diep. Het is gemaakt van kunststof- folie. Dit is zeer sterk, rendabel, eenvoudig aan te leggen en in de toekomst eenvoudig te verwijderen. Staatsbosbeheer verwacht dat in de toekomst het scherm niet meer nodig is en wil het dan kunnen verwijderen om de natuurlijke overgang van een levend hoogveengebied naar een weidevogelgebied te herstellen.

Staatsbosbeheer beheert het natuurgebied. Waterschap Peel en Maasvallei legt het scherm aan onder de zandweg Mussenbaan.
Provincie:
Tag(s):