donderdag, 31. juli 2008 - 19:06

Waterschap loost rioolwater op kampeerplaats

Vinkel

Donderdagochtend is op een vakantiepark in Vinkel overlast ontstaan omdat de rioolwaterafvoer geblokkeerd was. Bij reguliere controlewerkzaamheden van waterschap Aa en Maas is een afsluitklep ingeschakeld. Hierdoor kon het afvalwaterwater niet goed worden afgevoerd en liep de riolering op het park vol. Helaas kon niet worden voorkomen dat op een campingveldje onder ongeveer een vijftal tenten, afvalwater terecht kwam.

Omdat een afsluitklep in de meetwagen dicht stond, kon het afvalwater niet via de reguliere weg afgevoerd worden en is de overlast ontstaan. De afsluitklep is onmiddellijk geopend waarna het afvalwater weer via de normale weg is afgevoerd.

Waterschap Aa en Maas heeft inmiddels een excuusbrief opgesteld aan de directie van het park. Er is onmiddellijk een loonwerkersbedrijf ingeschakeld om rioolputten te legen en zo de overlast tegen te gaan. Om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen, zal nog frequenter toezicht bij controlewerkzaamheden plaatsvinden
Provincie:
Tag(s):