vrijdag, 18. juli 2008 - 10:26

Waterschap plaatst 1000 dijkpalen

Venlo

Eind augustus gaat Waterschap Peel en Maasvallei ongeveer duizend dijkpalen plaatsen. Deze zijn te vergelijken met de hectometerpaaltjes langs een rijksweg, maar dan met een nummer voor plaatsbepaling op een dijk. De nummering zorgt voor herkenbaarheid bij onderhoud, inspectie en calamiteiten, meldt het waterschap.

Het beheersgebied van Waterschap Peel en Maasvallei is verdeeld in 25 dijkringen. Een dijkring is een gebied dat beschermd wordt door een dijk, waardoor het beveiligd is tegen overstromingen. Om deze veiligheid te garanderen, worden de dijken onderhouden en geïnspecteerd door het waterschap. De dijkpalen vormen daarbij de basis voor registratie van alle bevindingen en objecten in en op de dijken.

Daarnaast zorgt de nummering voor een eenduidige wijze van plaatsbepaling bij calamiteiten en toezicht. Bij meldingen kan een dijkpaalnummer worden doorgegeven. Hierdoor kan snel en correct de locatie worden bepaald, zodat het beeld van de waterkering en omgeving direct helder is.
Provincie:
Tag(s):