dinsdag, 25. november 2008 - 8:56

Waterschap plant 1.500 bomen en 20.000 struiken

Zeeland

Maandag is waterschap Zeeuwse Eilanden gestart met de jaarlijkse plant- en rooiwerkzaamheden in het buitengebied. Dit najaar en komend voorjaar plant het waterschap ruim 1.500 jonge bomen en zo’n 20.000 struiken langs de polderwegen in het waterschapsgebied. Daar waar beplanting verdwijnt, komt weer nieuw groen terug.

Om de beplanting van het waterschap gezond en veilig te houden, is het belangrijk om oude en zieke beplanting te verwijderen. Komende tijd verdwijnen 610 oude en zieke bomen. Deze bomen kunnen namelijk een gevaar opleveren voor het verkeer als takken of zelfs hele bomen op de weg waaien. Zieke bomen op dijken kunnen de veiligheid van de dijk aantasten. Als zo’n boom omwaait, kan er namelijk een stuk dijk meekomen. Dat moeten we voorkomen.

De werkzaamheden op Walcheren en Zuid-Beveland worden door aannemer Zandee uit Kloetinge uitgevoerd. Op Tholen en Schouwen-Duiveland voert het waterschap gedeeltelijk zelf het werk uit. Deze week start de aannemer met rooiwerkzaamheden aan de Gentmansdijk in Krab-bendijke.

In de loop van de week wordt er op Noord-Beveland gestart met het planten van bomen. Meer informatie over de locaties waar beplanting aangebracht of gerooid wordt, staat op www.wze.nl. Vragen over groen kunnen gesteld worden via infogroen@wze.nl.

Het assortiment struiken bestaat uit veldesdoorn, kornoelje, kardinaalmuts, liguster, geoorde wilg, boswilg, hondsroos, egelantier, gelderse roos, hazelaar en haagbeuk. Het bomenassortiment bestaat uit populieren, essen, wilgen, esdoorns, walnoten, linden, abelen en eiken. Er is enkele jaren geleden een proef gedaan met het aanplanten van de steeliep, die waarschijnlijk resistent is tegen de iepziekte. Tot nu toe zijn de resultaten positief, want deze nieuwe iepen vertonen nog geen verschijnselen van iepziekte. De proef breiden we weer uit met nog meer andere iepen. Zo is dit jaar het assortiment uitgebreid met iepen uit Amerika.

Het waterschap laat sinds mei 2005 door Stichting Landschapsbeheer Zeeland jaarlijks alle meidoorns op Walcheren, die binnen een straal van 500 meter van fruitbedrijven staan, controleren. Het aantal besmettingen met lichte aantastingen (een enkele tak) neemt steeds verder af. Er is dit jaar echter een stijging in de zware aantastingen, waarbij een hele struik met bacterievuur wordt verwijderd. Dit komt voornamelijk door de ongunstige weersomstandigheden tijdens de bloeiperiode van de meidoorn, wanneer de kans op besmetting met bacterievuur het grootst is.
Provincie:
Tag(s):