donderdag, 27. maart 2008 - 19:05

Waterschap start met bouw hoogwaterloods

Horst

Op industrieterrein Hoogveld-Oost in Horst is de bouw van de nieuwe gecombineerde hoogwaterloods van Waterschap Peel en Maasvallei in volle gang. In deze loods komen alle materialen te liggen die nodig zijn voor hoogwaterbestrijding. Ook wordt het de thuisbasis van 27 waterschappers die in de regio ‘Noord’ het onderhoud en beheer van de waterlopen verzorgen. In oktober moet de loods klaar zijn.

De vlotte voortgang in de nieuwbouw is goed nieuws voor Waterschap Peel en Maasvallei, want vorig jaar leken de plannen even vast te lopen. Het waterschap wilde toen bouwen op het Venlose bedrijventerrein Trade Port Noord, maar de gemeente bleek het beoogde terrein niet op tijd op te kunnen leveren. Daar kwam nog bij dat de kosten hoger bleken uit te vallen dan in eerste instantie was geraamd. Het waterschapsbestuur koos daarom voor een ‘doorstart’ van de bouwplannen, maar dan in Horst.

De nieuwe loods is nodig, omdat de hoeveelheid materialen voor de hoogwaterbestrijding (demontabele delen van kademuren, rekken, pompen, slangen en toebehoren) maar liefst driemaal groter wordt. Dat komt omdat er nieuwe waterkeringen langs de Maas zijn aangelegd en nog worden aangelegd, die meer bescherming bieden dan de ‘oude’ Maaskaden. De huidige hoogwaterloods, ook in Horst, wordt daarom veel te klein. Het waterschap grijpt de bouw aan om vier (verspreid liggende) kleinere loodsen van de buitendienst samen te voegen bij de nieuwe hoogwaterloods. Dat is efficiënter en levert ook andere voordelen op, zoals betere centrale aansturing.

Het totale budget voor grond en nieuwbouw bedraagt € 4.500.000. Onafhankelijke onderzoekers hebben bevestigd dat dit een reëel bedrag is. Om te zorgen dat er geen kostenoverschrijding plaats vindt, heeft het waterschap specialisten ingehuurd om het bouwproces te begeleiden.
Provincie:
Tag(s):