donderdag, 20. maart 2008 - 13:37

Waterschap stimuleert gemeenten in aanpak riooloverstorten

Venlo

Het waterschap gaat mogelijk vanaf volgend jaar gemeenten geld geven om vóór 2015 de ergste riooloverstorten aan te pakken. Het Dagelijks Bestuur is bereid voor dit doel drie miljoen euro ‘stimuleringssubsidie’ uit te trekken. Dit is één van de aspecten die aan bod komt in de Voorjaarsnota van Waterschap Peel en Maasvallei.

Bij de behandeling van de begroting voor 2008 pleitte het Algemeen Bestuur nadrukkelijk voor extra inzet in de aanpak van riooloverstorten, ook al vallen ze niet onder de verantwoordelijkheid van het waterschap: “Sanering is een taak van de gemeenten, wij kunnen dat niet afdwingen�, zegt Henk van Alderwegen, voorzitter van Waterschap Peel en Maasvallei, “maar die overstorten vervuilen wel het water in ónze beken. Dus wij hebben er ook belang bij dat er wat gebeurt.�

In het beheersgebied van Waterschap Peel en Maasvallei liggen ongeveer 500 riooloverstorten. Die maken het halen van de schoonwaterdoelstelling van de Kaderrichtlijn Water vrijwel onmogelijk. Het plan is nu om samen met de gemeenten uit te zoeken waar de honderd ernstigste overstorten zich bevinden. Het Dagelijks Bestuur van het waterschap stelt voor om vervolgens een substantieel deel (mogelijk zo’n 30%) van de saneringkosten op die honderd locaties te betalen. Het definitieve besluit over de stimuleringsubsidie wordt komend najaar genomen.
Provincie:
Tag(s):