zaterdag, 21. juni 2008 - 12:37

Waterschap subsidieert regenwaterproject in Swalmen

Roermond

In Bosstraat-Zuid in Swalmen is het rioolsysteem zodanig aangepast dat regenwater via aparte rioolbuizen wordt afgevoerd naar een nieuw ontgraven waterbuffer. Hier kan het regenwater in de bodem wegzakken. Dit wordt afkoppelen genoemd, meldt het Waterschap Peel en Maasvallei.

Waterschap Peel en Maasvallei heeft voor het afkoppelen van 39.000m2 een subisidie van € 113.445 toegezegd voor het aanlsuiten van Bosstraat-Zuid op de buffer. Het systeem is woensdag 18 juni officiëel in werking gesteld.

Mede door de grote waterbuffer zal nog slechts één keer in de 100 jaar een overstort plaatsvinden naar het oppervlaktewater. Dit alles is gedaan uit het oogpunt van milieubewust waterbeheer. Schoon water hoort namelijk niet thuis in het riool.

In niet gescheiden rioolsystemen wordt de regen via regenpijpen en afvoerputjes naar de riolering afgevoerd. Het regenwater komt daar samen met het afvalwater van bijvoorbeeld wc en keuken en gaat vervolgens in één rioleringsbuis naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). In de RWZI vindt het hele zuiveringsproces plaats, dat onnodig veel energie kost. Bovendien kan het riool bij flinke regenbuien soms de hoeveelheid neerslag niet verwerken. Het vervuilde water komt dan via zogenaamde ‘overstorten’ in het oppervlaktewater (sloten, beken en rivieren) terecht. Dit is schadelijk voor planten en dieren.
Provincie:
Tag(s):