vrijdag, 8. augustus 2008 - 16:00

Waterschap weert muggenzifterij

Regio

De aarde warmt op. Er valt steeds meer regen. Een ideaal klimaat voor muggen. Bovendien creëert waterschap Aa en Maas nieuwe poelen, vennen en drassige gebieden, waterlopen worden verbreed en natte ecologische verbindingszones aangelegd. Een steekfestijn voor muggen, zou je als burger denken.

Mirja Kits, ecoloog van waterschap Aa en Maas gelooft helemaal niet in rampscenario’s met muggenplagen. Is het dan echt allemaal muggenzifterij van de burger?

Bij water en warmte denken veel mensen aan muggen. Niet onterecht, want muggenlarven planten zich voort in ondiep water. Nóg liever doen zij dit in stilstaand water dat van een slechte kwaliteit is. De kans op een explosieve groei neemt dan toe. Als dan ook nog eens de malariamug Brabant binnenmarcheert kunnen we spreken van een groot probleem. Mirja Kits acht die kans echter klein.

“Mocht de malariamug hier op termijn voorkomen, dan toch voornamelijk aan zee en niet in Brabant.� Van een eventuele muggenplaag ligt zij ook niet wakker: “Als je water en oevers gezond houdt, gedijen vissen goed; en zij eten muggen! In een ideale natuurlijke omgeving leven ook vogels, kikkers, libellen, salamanders en andere dieren. En ook zij zijn in voor een maaltje mug.

Dus: door de kwaliteit van water en oevers goed te bewaken, bevordert waterschap Aa en Maas een gezonde ecologische kringloop, waarin de mug goed gedijt én zijn natuurlijke vijanden. Uitroeien van de mug zal nooit een optie zijn, want dan mist een grote groep dieren een belangrijke voedselbron, met alle gevolgen van dien.
Provincie:
Tag(s):