dinsdag, 19. februari 2008 - 15:09

Waterschap werkt aan veilige dijken

Eemnes

De regionale dijken ten westen van de Eem worden de komende maanden door Waterschap Vallei & Eem hersteld. Deze keringen zijn momenteel plaatselijk onvoldoende veilig. Zij moeten verhoogd en versterkt worden om het juiste veiligheidsniveau te bereiken. De werkzaamheden starten medio februari en zijn naar verwachting eind juni klaar.

De plaatselijk te realiseren verhogingen van de dijken beperken zich tot enkele decimeters. Door de werkzaamheden is enige verkeershinder te verwachten op de Bisschopsweg, de Bestevaerweg en de Eemweg.

Dijken en kaden zijn nodig om het water letterlijk te keren. Vandaar dat dijken en kaden ook wel waterkeringen worden genoemd. In de polders kan wateroverlast ontstaan door een dijk die doorbreekt, door extreem veel neerslag of een gemaal dat moet stoppen met de afvoer van water. Regionale waterkeringen zorgen ervoor dat polders niet onder water komen te staan. Waterschap Vallei & Eem houdt de keringen voldoende veilig zodat iedereen er met een gerust hart kan blijven wonen, werken en recreëren.
Provincie:
Tag(s):