woensdag, 21. mei 2008 - 10:07

Waterschap wil Rode Beek in ere herstellen

Arcen

Waterschap Peel en Maasvallei bekijkt in samenwerking met Rijkswaterstaat en Stichting Limburgs Landschap de mogelijkheden om het oude slingerende historische tracé van de Rode beek in Arcen in ere te herstellen. Het betreft het deel van de beek tussen de provinciale weg N271 en de Maas, ongeveer twee kilometer ten noorden van de kern van Arcen.

Met de herinrichting van de beek wordt een natuurlijke monding in de Maas gerealiseerd en krijgt de beek een verbeterde ecologische verbinding. Belemmeringen voor vissen, bevers en klein wild worden verwijderd, zodat deze verder stroomopwaarts kunnen trekken. De slingers van de beek en de monding mogen zich in de toekomst verleggen, door de natuurlijke processen van afslag en aanzanding van grond. Het doel is een meer natuurlijke beek te creëren ter bevordering van de flora en fauna. Het mondinggebied van de Rode beek wordt door Stichting het Limburgs Landschap als natuurontwikkelingsgebied beheerd. Door de inzet van Galloway runderen die het gebied begrazen, kunnen in de zomermaanden planten tot bloei komen. Een natuurlijke beek geeft een extra dimensie aan het natuurontwikkelingsgebied.

Waterschap Peel en Maasvallei, Rijkswaterstaat en Stichting Limburgs Landschap zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een herinrichtingsplan voor de Rode beek. Verwacht wordt dat dit in het najaar van 2008 ter inzage wordt gelegd. Als het volgens planning verloopt, worden de herinrichtingwerkzaamheden in de eerste helft van 2009 uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):