zaterdag, 26. juli 2008 - 9:25

Waterschap zet noodpomp in tegen blauwalg

Groenekan

Waterkwaliteitsmetingen hebben uitgewezen dat het grachtwater rond fort Ruigenhoek besmet is met de cyanobacterie, beter bekend als blauwalg. Daarom heeft de provincie Utrecht een zwemverbod ingesteld voor zwembad De Kikker in Groenekan. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden neemt maatregelen om de bacterie tegen te gaan. Het waterschap hoopt hiermee de waterkwaliteit zodanig te verbeteren dat er weer snel gezwommen kan worden.

Vanaf maandag 28 juli zet het waterschap een noodpomp in om het water in de fortgracht rond te pompen. De noodpomp brengt meer beweging en zuurstof in het water, waar de cyanobacteriën niet goed op gedijen. Daarna worden opnieuw metingen verricht. Afhankelijk van het effect van het rondpompen wordt gekeken of er nog meer maatregelen nodig zijn.

Zodra de drijflagen verdwenen zijn en uit metingen blijkt dat de waterkwaliteit weer voldoende is, zal de provincie het zwemverbod opheffen. Onder invloed van de wind en temperatuur kan het aantal blauwalgen en de mate waarin zij drijflagen vormen echter zeer grillig verlopen.
Provincie:
Tag(s):