woensdag, 17. december 2008 - 9:19

Waterschapslasten fors omhoog in 2009

Den Haag

De waterschapbelastingen zullen volgend jaar flink meer omhoog gaan dan het kabinet heeft beloofd. Dat blijkt uit een inventarisatie van de SP bij elf willekeurige waterschappen.

“Volgens staatssecretaris Huizinga zou iedereen volgend jaar ongeveer 13 euro meer gaan betalen, maar volgens ons onderzoek is dit in sommige waterschappen het dubbele. De staatssecretaris moet ingrijpen om deze explosie in waterschapslasten te beteugelen.�

Door invoering van de nieuwe waterschapsbelastingen gaan boeren, bedrijven en natuurbeheerorganisaties zoals Natuurmonumenten per 1 januari minder betalen. Dit gaat ten koste van huizenbezitters en huurders. Vooral in de regio’s Den Haag en Amsterdam stijgen de lasten voor hen fors. Zo gaat een gezin met een huurwoning in Den Haag volgend jaar 13 procent meer betalen en een alleenstaande met een koopwoning in Amsterdam 31 procent. Jansen: “Dit komt in beide gevallen neer op ruim 30 euro per jaar.�

Daarnaast stijgen de lasten voor alleenstaanden in vrijwel alle waterschappen veel sterker dan voor gezinnen en hebben eigenaren van dure koopwoningen voordeel ten opzichte van eigenaren van goedkopere woningen. Jansen: “Doordat het vaste tarief stijgt en het variabele tarief – dat wordt gebaseerd op de waarde van de woning – daalt, pakken deze nieuwe belastingen ook nog asociaal uit. De zwakste schouders gaan de zwaarste lasten dragen.�

Jansen zal woensdag tijdens een debat over de Waterschapswet staatssecretaris Huizinga tot de orde roepen. “De staatssecretaris moet ervoor zorgen dat de eerder gedane beloften worden nagekomen. Zij moet maatregelen treffen als in een waterschap de belastingen onacceptabel stijgen.�
Provincie:
Tag(s):