woensdag, 30. juli 2008 - 11:16

Webmaster van Oosten moet rectificeren

Utrecht

Kees van Oosten moet een aantal grievende uitlatingen over een drietal voor de gemeente Utrecht werkzame personen rectificeren. Dat heeft de rechter woensdag in een kort geding bepaald.

Van Oosten publiceerde op zijn eigen website en de website www.allesoverutrecht.nl een aantal verhalen over (de meting van) luchtkwaliteit in de gemeente Utrecht. De artikelen bevatten volgens de rechter ernstige beschuldigingen van fraude, misleiding, dood door schuld, mishandeling met voorbedachten rade en corruptheid van ambtenaren, die gericht zijn tegen de drie medewerkers die zich bezighouden met de luchtkwaliteit in de stad.

De rechter was van oordeel dat de beschuldigingen verder strekken dan het aan de kaak stellen van het beleid van de gemeente met betrekking tot de luchtkwaliteit en concludeerde dat Van Oosten zich onnodig grievend had uitgelaten over het drietal.

Van Oosten moet daarom de grievende teksten van zijn website www.keesvanoosten.nl en www.allesoverutrecht verwijderen. Daarnaast moet hij een rectificatie op beide websites plaatsen.

De rechter heeft zich in dit kort geding overigens niet uitgelaten over de vraag of en in hoeverre de aantijgingen van Van Oosten steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal in de discussie over de luchtkwaliteit in Utrecht.
Provincie:
Tag(s):