vrijdag, 11. juli 2008 - 10:45

Weer grote vangst illegaal vuurwerk

Den Haag

In Duitsland heeft de Duitse overheid in samenwerking met de VROM Inlichtingen- en Opsporingsdienst (VROM-IOD) 90 ton vuurwerk in beslaggenomen en vastgezet. Dit heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) vrijdag bekendgemaakt.

Het vuurwerk lag – in strijd met de vergunning - opgeslagen in bunkers in het Duitse Lahn en was kennelijk voor de Nederlandse handel bestemd. Drie weken eerder werd bij een andere actie reeds 46 ton in de haven van Antwerpen onderschept. In 2007 is in Nederland in totaal zo’n 80 ton illegaal vuurwerk in beslag genomen.

In beslag genomen zijn onder meer lawinepijlen, kogelbommen, nitraatbommen, bermudabommen en strijkers, bij elkaar goed voor een straatwaarde van één miljoen euro.

De inbeslagname maakt deel uit van een actieve ‘tegenhoud’-strategie. Centraal in die strategie staat het voorkomen dat illegaal vuurwerk Europa en Nederland binnenkomt. Ook worden de controles op vuurwerk tijdens transport en opslag geïntensiveerd.

De vangsten zijn een resultaat van een internationaal samenwerkingsproject. Dit project wordt uitgevoerd door de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat in samenwerking met Belgische, Duitse en Chinese autoriteiten.

De VROM-IOD, onderdeel van de VROM-Inspectie, maakt sinds drie jaar samen met politiemilieuteams jacht op de import en handel van illegaal consumentenvuurwerk in Nederland. Samen met de politie en het Functioneel Parket worden opsporingsonderzoeken uitgevoerd.

Deze actie werd georganiseerd door Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Vliegende brigade Vuurwerk van de VROM-Inspectie en de Duitse politie in Emsland & Grafschaft Bentheim, gruppe UmweltSchutz.

Minister Cramer van Ruimte en Milieu wil harder optreden tegen illegaal vuurwerk. Afgelopen jaar was onder meer illegaal consumentenvuurwerk de oorzaak van ernstige brandschade aan 22 basisscholen en een recordaantal van 1100 vuurwerkgewonden.
Provincie:
Tag(s):