donderdag, 15. mei 2008 - 17:20

Weer water in de nu slingerende Vloedgraaf

Echt-Susteren

Sinds deze week stroomt er weer water in de opnieuw ingerichte, en de nu slingerende Vloedgraaf bij Baakhoven in de gemeente Echt-Susteren. Waterschap Roer en Overmaas heeft de Vloedgraaf ontdaan van het betonnen korset en laat de beek meanderen, geeft de beek meer ruimte en verbetert daarmee ook het leefgebied voor diertjes en plantjes.

Het gaat om het gedeelte van de Vloedgraaf oostelijk van de A2 tussen de riool-waterzuiveringsinstallatie bij Baakhoven en de Maaseikerweg in de gemeente Echt-Susteren. Dat is voorbij het punt waar de Vloedgraaf, Geleenbeek en de Rode Beek samenkomen in een delta.

‘Over een lengte van 1.700 meter slingert de beek nu. Dit deel was nog gekanaliseerd en de oevers en beekbodem waren voornamelijk van beton. Hierdoor was er weinig variatie binnen de oeverzones, de waterdiepte en breedte en de stroomsnelheid. Met de nu slingerende beek is de afvoercapaciteit van de beek vergroot en ook de waterkwaliteit en de ecologische waarden verbeteren hierdoor. De beek meandert in een zone van 50 tot 60 meter. Een spannend moment als het water weer in de nieuw aangelegde, slingerende beek wordt gelaten. Een mooi gezicht om het water op je af zien te komen’, zegt Wil Coenen, projectleider bij Waterschap Roer en Overmaas.

Het verleggen van de kaden naar de rand van de herinrichtingstrook gebeurt dusdanig dat met het niveau van de kaden door het waterschap rekening is gehouden met de piekafvoeren in situaties van hoogwater Maas.

Als de werken helemaal klaar zijn kunnen inwoners uit de kernen uit de omgeving een boeiend ommetje maken in een gebied waar dat nu nog niet mogelijk is. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van de kade aan de oostzijde van de beek en de paden die de grotere grazers zullen maken. Ook is het de bedoeling een zitplek, eilanden en poelen aan te leggen. Het project vindt in nauw overleg plaats met Landschapspark Susteren.
Provincie:
Tag(s):