donderdag, 13. maart 2008 - 18:39

Weert gaat eiken-processierups biologisch preventief bestrijden

Weert

De gemeente Weert gaat dit jaar voor het eerst de eikenprocessierups op een biologische manier preventief bestrijden. De gemeente probeert zo de druk van de plaag van deze rupsen beheersbaar te houden en daarmee de overlast voor inwoners en bezoekers van de gemeente te beperken. De rupsen op gemeentelijke bomen worden bestreden in gebieden waar – door de aanwezigheid van veel eiken en veel mensen – risico’s bestaan voor de volksgezondheid.

Particulieren en bedrijven kunnen zich melden als zij op hun eigendom een of meerdere eikenbomen hebben staan die zij willen laten behandelen. Daarvoor dienen zij zich vóór 15 april a.s. bij de gemeente te melden.
Ook gaat de gemeente in natuurgebieden met borden waarschuwen voor de aanwezigheid van de rupsen.

Voordat met preventieve bestrijding begonnen kan worden, moet eerst een goed inzicht bestaan in de te verwachten plaagdruk. Zo kan ook het moment van bestrijding worden bepaald. Dit zogenaamde “monitoren� wordt gezamenlijk door meerdere gemeenten in Midden-Limburg georganiseerd. Hierdoor ontstaat er een beter beeld van de te verwachten plaagdruk in geheel Midden-Limburg.

Door wettelijke bepalingen (in het kader van de flora- en faunawet) kan er in een aantal straten in Weert geen biologische bestrijding plaatsvinden. In deze gebieden komt namelijk een beschermde rups/vlinder voor, waardoor het bestrijdingsmiddel niet mag worden toegepast. Deze straten liggen in Stramproy en Tungelroy (o.a. Castertweg, Pelmersheideweg, Grensweg en deel van de Lochtstraat). In deze straten vindt bestrijding plaats door middel van zuigen en branden. Welke straten dat zijn is te vinden op de gemeentelijke website.

Bestreden wordt vooral in gebieden waar veel mensen komen of langdurig verblijven. Dit zijn bijvoorbeeld de bebouwde kommen van de diverse woonkernen. Ook langs doorgaande gemeentelijke fiets-, auto- en ruiterroutes buiten de bebouwde kom wordt biologisch bestreden, als dat mogelijk is.

De bestrijding gebeurt met een grote nevelspuit die het bestrijdingsmiddel tot 30 meter hoog in de eikenboom spuit. De nevelspuit hangt achter een tractor. Overigens is het bestrijdingsmiddel niet schadelijk voor mensen, huisdieren, vee en andere insecten. Het bestrijdt uitsluitend rupsen.
Provincie:
Tag(s):