zondag, 20. januari 2008 - 13:09

Weert gaat verkeerssituatie N280 verbeteren

Weert

De gemeente Weert en de provincie Limburg zijn maatregelen overeengekomen om op korte termijn de verkeersveiligheid op de Roermondseweg (N280) te verbeteren. Op initiatief van de gemeente Weert is er 17 januari een overleg geweest tussen wethouder Kirkels en gedeputeerde Driessen van de provincie Limburg. Bij de kruising Trumpertweg worden in beide rijrichtingen waarschuwingsborden geplaatst en bij de kruising Ittervoorterweg komt een rotonde.

De N280 tussen Roermond en Weert is al langer in beeld om aangepakt te worden ter verbetering van de verkeersveiligheid en de drukke verkeersstroom. De gemeente Weert streeft naar een structurele oplossing en wil het tracé van de huidige Roermondseweg bij binnenkomst van Weert verleggen. Al geruime tijd is de gemeente hiervoor in overleg met de provincie. Ze heeft de provincie gevraagd drie tracévarianten te bestuderen. Lopende dit uitgebreide onderzoek komen er tijdelijke maatregelen om op korte termijn toch al iets te kunnen verbeteren in de situatie.

Zo zal vóór eind januari bij de kruising van de N280 met de Trumpertweg tijdelijke waarschuwingsborden worden geplaatst. Deze borden waarschuwen de weggebruiker voor mogelijke filevorming. De borden worden in beide rijrichtingen geplaatst. In de loop van het eerste kwartaal van 2008 worden de borden vervangen door meer opvallende, dynamische en verlichte waarschuwingsborden.

Bij de kruising van de N280 met de Ittervoorterweg is besloten om op zeer kort termijn te starten met de voorbereidingen voor een rotonde. De locatie van de rotonde zal waarschijnlijk niet exact op de plaats van de huidige kruising komen. Er wordt namelijk al rekening gehouden met de drie varianten van om de N280 te verleggen. Welke variant het ook wordt, de rotonde zal er altijd op aan kunnen sluiten waardoor het ook op de lange termijn een goede investering is.

Voordat de rotonde er is, moet dus eerst nog een locatie worden bepaald. Dit onderzoek en de procedures die daarna nog doorlopen moeten worden, betekenen dat de rotonde medio 2010 gerealiseerd wordt.
Provincie:
Tag(s):