donderdag, 13. november 2008 - 17:05

Weert heeft primeur met sociaal calamiteitenplan

Weert

De gemeente Weert heeft als eerste gemeente in Nederland een sociaal calamiteitenplan ontwikkeld. Het plan beschrijft hoe te handelen als zich op sociaal maatschappelijk vlak iets voordoet dat een maatschappelijke nasleep kan krijgen. Voorbeelden van dergelijke calamiteiten zijn rellen, vechtpartijen, familiedrama´s etc.

Gemeenten in Nederland zijn verplicht een rampenplan te hebben, dat is gericht op het bestrijden en voorkomen van grote branden, ontploffingen en natuurrampen. Voor calamiteiten op het sociaal maatschappelijk vlak bestaan geen plannen in Nederland. Toch kan zich in elke gemeente, ondanks alle preventiemaatregelen, op sociaal maatschappelijk vlak iets voordoen dat kan leiden tot maatschappelijke onrust onder de bevolking. Denk hierbij aan rellen, massale vechtpartijen of familiedrama’s. De aanpak, zorg en nazorg van de gevolgen van zulke sociale calamiteiten vragen om afstemming, samenwerking en regie.

FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, heeft in samenwerking met Cap Gemini de gemeente Weert begeleid bij de totstandkoming van het sociaal calamiteitenplan. Het sociaal calamiteitenplan omschrijft wie wat doet bij (het ontstaan van) maatschappelijke onrust. Het doel is om gezamenlijk een aanpak uit te voeren, die bijdraagt aan het herstel van sociale verbondenheid in Weert. De regie in die aanpak ligt bij de burgemeester.
Provincie:
Tag(s):