vrijdag, 25. april 2008 - 11:09

Weert wil beweging stimuleren door inzet vakleerkrachten

Weert

De gemeente Weert heeft besloten € 100.000,- beschikbaar te stellen om de inzet van vakleerkrachten lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs een impuls te geven. Het gaat om een experiment voor 2 jaar, meldt de gemeente. Scholen worden gestimuleerd een vakleerkracht aan te nemen of aan te wijzen, de uren van een vakleerkracht lichamelijke opvoeding uit te breiden of uren vakleerkracht l.o. in te huren bij PUNT welzijn.

Bewegingsarmoede en overgewicht bij jeugd en jongeren zijn actuele problemen in Nederland en ook in Weert. Al jarenlang worden door de gemeente Weert en PUNT welzijn allerlei activiteiten en projecten georganiseerd in het kader van de BOS-impuls om jeugd en jongeren te stimuleren meer te sporten en te bewegen.

Het aanstellen van vakleerkrachten lichamelijke opvoeding op de basisscholen is géén gemeentelijke taak, maar de taak van de scholen. Om uiteenlopende redenen hebben de meeste scholen in Weert geen vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Het vak lichamelijke opvoeding wordt nu op bijna alle scholen door de reguliere groepsleerkracht gegeven, niet door iemand die hier speciaal toe is opgeleid en daardoor veel affiniteit met sport en bewegen heeft. In Weert heeft slechts 6 % van de basisscholen een vakleerkracht lichamelijke opvoeding, tegen 12 % in Limburg en 64 % in de Randstad.

Alle basisscholen in Weert kunnen gebruik maken van de mogelijkheid een vakleerkracht lichamelijke opvoeding van PUNT Welzijn in te huren voor de komende twee schooljaren. Ook kan een school zelf een vakleerkracht lichamelijke opvoeding aannemen of aanwijzen.
Provincie:
Tag(s):