maandag, 27. oktober 2008 - 18:30

Weert wil turborotonde aan Ringbaan-Noord

Weert

Een turborotonde moet in Weert de verkeersproblemen gaan oplossen bij de Eindhovenseweg – Ringbaan Noord. Dat is althans wat onderzoek moet uitwijzen. De ringbanenstructuur die rond Weert aanwezig is, heeft in het verleden altijd goed gefunctioneerd. De laatste jaren wordt het echter steeds drukker op de weg. Op basis van ervaringen in andere gemeenten, is gebleken dat een turborotonde voordelen biedt ten aanzien van de verkeersveiligheid en de doorstroming.

Het ringbanenstelsel zorgt voor de ontsluiting van Weert, onder andere richting de A2. Door het steeds drukker wordende verkeer en diverse ruimtelijke ontwikkelingen aan de noordzijde van Weert, zoals de toekomstige nieuwbouwwijk Laarveld en bedrijventerrein Kampershoek Noord, nemen de problemen op het gebied van verkeer en milieu toe.

Het principe van een turborotonde is dat deze een dubbele rijstrook heeft. Hierbij worden de verkeersstromen vóór de rotonde gescheiden en blijven ze op de rotonde gescheiden. Daarvoor worden verhoogde rijbaanscheidingen aangebracht waardoor verkeer niet meer kan wisselen van baan. Een rotonde met een dubbele rijstrook heeft een grotere capaciteit dan een enkelstrooksrotonde. Dit komt uiteraard door de toegevoegde rijstrook maar ook door de strikt gescheiden rijstroken. Hierdoor worden voorzichtige rijders die moeite hebben met invoegen en het wisselen van baan namelijk gedwongen om de juiste rijstrook te gebruiken. Ook biedt de rotonde een betere doorstroming voor vrachtwagens. Deze kunnen vanwege hun draaicirkel de buitenste strook (de 'buitenbocht') nemen. Naast het feit dat turborotondes een grotere capaciteit hebben, zijn ze ook goed voor de verkeersveiligheid. Omdat je niet kunt wisselen van rijbaan, komen ongelukken nauwelijks voor.
Provincie:
Tag(s):