donderdag, 3. april 2008 - 19:10

Weerter aanpak drugs- en alcoholoverlast werpt vruchten af

Weert

De sinds april 2007 ingevoerde integrale aanpak van drugs- en alcoholoverlast in Weert begint zijn vruchten af te werpen. Zo is verleden jaar de drugs- en alcoholoverlast rondom het station afgenomen. Ook zijn verslaafden minder in aanraking gekomen met de politie en deden zich minder incidenten (met name diefstallen) voor. In totaal gaat het in Weert om een groep van 43 overlastgevende verslaafden.

Een groot aantal van de vorig jaar afgesproken maatregelen is intussen uitgevoerd. Zo worden negen verslaafde veelplegers persoonlijk begeleid vanuit het Veiligheidshuis Midden-Limburg (vestiging Weert), zijn vier verslaafden begonnen aan een huis-op-proef-traject en werken tien verslaafden onder begeleiding aan het wegwerken van hun schulden. Ook heeft de politie opgetreden tegen verslaafden die nog boetes hadden openstaan of nog een celstraf moesten uitzitten. Ook zijn in en rond het station zo´n 107 mensen aangehouden voor het gebruik van alcohol op straat, het zich ophouden in portieken en voor het zich gevaarlijk gedragen in het verkeer.
Verder is samen met omwonenden van het station vorig jaar mei het ‘verslaafdenbankje’ verwijderd en zijn er twee nieuwe zitbanken geplaatst bij de taxistandplaats. Daarnaast heeft de NS nieuwe verlichting aangebracht bij het stationsgebouw.

Door de persoonsgerichte en groepsgerichte aanpak, zijn de verslaafden (gemeentebreed) minder in aanraking gekomen met de politie (-28%) en hebben zich minder incidenten (met name diefstallen) voorgedaan (-33%). Vooral de persoonsgerichte begeleiding via het Veiligheidshuis sorteerde in belangrijke mate effect. De verslaafden die zijn begeleid zijn niet meer met de politie in aanraking gekomen. Verder is een aantal verslaafde veelplegers voor de rechter gebracht, wat weer heeft geleid tot een aantal (langere) gevangenisstraffen.

Door de locatiegebonden maatregelen in en rondom het station, is vanaf mei 2007 het aantal aan drugs- en alcohol gerelateerde overlastincidenten gedaald in vergelijking met de eerste vier maanden van 2007.

De succesvolle aanpak van drugs- en alcoholoverlast bij het station in Weert zal in 2008 ook op andere locaties in Weert worden toegepast. Hiervoor is een nieuw plan van aanpak in voorbereiding.
Provincie:
Tag(s):