vrijdag, 21. november 2008 - 9:51

Weerter begraafplaats mag uitbreiden

Weert

Het ministerie van VROM heeft recent ingestemd met uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats in Weert. Dat betekent dat Weert op korte termijn kan starten met de procedure die moet leiden tot een bestemmingsplanwijziging. Naar verwachting wordt deze procedure in januari 2009 afgerond. Vervolgens kan het perceel in het tweede kwartaal van 2009 ingericht en in gebruik worden genomen.

Dit betekent dat de huidige gemeentelijke begraafplaats op een aangrenzend perceel aan de Molenpoort mag worden uitgebreid. Daarnaast komt er een nieuwe begraafplaats, al dan niet in combinatie met de oprichting en exploitatie van een crematoriumvoorziening.
Provincie:
Tag(s):