donderdag, 3. juli 2008 - 16:29

Wegafarm maakt doorstart als kinderboerderij

Groningen

Geitenboerderij Wegafarm is gered. Stichting De Zijlen, een stichting die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking, gaat de kinderboerderij exploiteren. Daarbij werkt de Zijlen samen met de kinderopvang SKSG. Daarnaast zijn er gesprekken gaande met Lentis en met Natuurmonumenten.

Als de gemeenteraad van Groningen akkoord gaat met de te verstrekken subsidie en het bedrijfsplan definitief is goedgekeurd, blijft de lokale en regionale publieksfunctie van de Wegafarm bestaan. Het college stelt voor de Wegafarm voor een periode van vijf jaar maximaal 30.000 euro te verstrekken. Daarmee blijft naast de publieksfunctie de sociaal-maatschappelijke functie van de Wegafarm overeind: op de boerderij zijn mensen met een verstandelijke beperking werkzaam.

Gezien het grote publieksbelang en de belangrijke rol die de Wegafarm speelt bij de natuurbeleving van jonge kinderen, vond de gemeente Groningen voortzetting van de Wegafarm gewenst. Ook de gemeenteraad van Groningen heeft in maart van dit jaar in een interpellatiedebat aangegeven de functies van de Wegafarm te willen behouden. Op vrijdagmiddag 2 mei ontving wethouder Jannie Visscher ruim 2500 handtekeningen van sympathisanten die hiermee te kennen gaven dat de Wegafarm gered moest worden. Dat is nu dankzij de inspanning en samenwerking van velen gelukt.
Provincie:
Tag(s):