donderdag, 26. juni 2008 - 11:43

Wegener schrapt 465 arbeidsplaatsen

Apeldoorn

Wegener gaat bezuinigen en schrapt daarbij 465 arbeidsplaatsen, Dat heeft het concern donderdag bekendgemaakt.In maart 2008 heeft de Raad van Bestuur van Koninklijke Wegener een onderzoek aangekondigd naar een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering en organisatie-inrichting voor geheel Wegener.

Vandaag, donderdag 26 juni, zijn de resultaten van dit onderzoek in de vorm van de contourenschets “Wegener Media� gepresenteerd.

Vorig jaar heeft Koninklijke Wegener in zijn strategisch plan aangegeven in enkele jaren te willen transformeren naar een crossmediaal contentbedrijf. Onder andere door veranderende marktomstandigheden is besloten dit proces te versnellen en reeds dit jaar hier voortgang in te boeken.

Samensmelten 3 uitgeverijen
Deze veranderende marktomstandigheden dwingen ook tot het structureel verlagen van het kostenniveau van de organisatie. Organisatorisch zullen de drie uitgeverijen Wegener NieuwsMedia, Wegener Huis-aan-huisMedia en Wegener MediaVentions samensmelten tot één bedrijf:

Wegener Media. De dagbladen, huis-aan-huiskranten en online verticals blijven zich onder de bestaande namen op de markt presenteren. Daarnaast worden alle ondersteunende (staf)diensten, inclusief die van de holding, ondergebracht in één backoffice organisatie, die onderdeel uitmaakt van Wegener Media. Wegener NieuwsDruk blijft, als niet-uitgeverij, buiten deze transformatie.

Kostenbesparing
De onderneming in zijn geheel zal worden aangestuurd door een directieteam onder de eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Met deze reorganisatie wordt, met name door een efficiëntere inrichting van de advertentieverkoop en de synergievoordelen bij de vorming van de geïntegreerde backoffice, bereikt dat het kostenniveau van de organisatie structureel verlaagd wordt.

Uit de eerste analyses wordt een vermindering verwacht van 395 tot 465 arbeidsplaatsen (op fulltime basis). Hierdoor zal het kostenniveau structureel met EUR 32 tot 37 miljoen verlaagd worden. Ook wordt met deze reorganisatie een stap gezet naar een uitgeverij waarin niet zozeer de producten maar het creëren van bereik centraal zal staan.

Zo zal bij de dagbladen de informatie (content) vergaring en verrijking niet meer productgericht, doch lezersgericht en medium neutraal (print en online) plaatsvinden in een geïntegreerde redactie per titel.

Een projectorganisatie zal, binnen de kaders van de vandaag gepresenteerde contourenschets, het definitieve plan uitwerken, dat naar verwachting eind september ter advisering aan de Centrale Ondernemingsraad (COR) zal worden aangeboden.

In de laatste maand(en) van dit jaar kan begonnen worden met het inrichten van de nieuwe Wegener organisatie. Voorzien wordt dat dit het gehele jaar 2009 in beslag zal nemen. De afronding zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2010. De financiële effecten in 2008 zullen derhalve beperkt zijn.
Provincie:
Tag(s):