maandag, 22. september 2008 - 19:12

Weginrichting N48 vastgesteld: veiliger en eenduidiger

Zuidwolde

Rijkswaterstaat heeft de aanpassingen voor de weginrichting van de N48 vastgesteld. De nieuwe inrichting is in overleg met omwonenden, de klankbordgroep Visie Zuidwolde en de gemeente De Wolden tot stand gekomen. De aanpassingen zorgen voor een veilige N48 met een eenduidig wegbeeld van knooppunt Hoogeveen tot Ommen.

Rijkswaterstaat verbreedt de N48,zodat de weg overal 8.90 meter breed wordt. De weg wordt verbreed van knooppunt Hoogeveen tot de Slagendijk in Zuidwolde en van de grens van Drenthe en Overijssel tot Ommen. De N48 tussen Zuidwolde en Overijssel is al eerder verbreed.
Over het midden van de totale lengte van de weg wordt een dubbele asstreep met daartussenin een groene streep aangebracht en komt er meer ruimte naast de randmarkering van de weg. Ook wordt er op een aantal plaatsen vangrails geplaatst. Dit vergroot de veiligheid. Voor de N48 van knooppunt Hoogeveen tot Ommen gaat één maximumsnelheid van 100 kilometer per uur gelden.
In 2010 wordt het nieuwe wegbeeld gerealiseerd. Rijkswaterstaat combineert de werkzaamheden met onderhoudswerk aan de weg.

Voor de N48 ter hoogte van Zuidwolde hebben Rijkswaterstaat en de gemeente De Wolden samenwerkingsafspraken gemaakt voor een veiliger N48. Zo creëert Rijkswaterstaat een ongelijkvloerse kruising bij de Oosterweg en heft ze de gelijkvloerse aansluitingen bij de Steenbergerweg en de Slagendijk op. De gemeentelijke verkeersinfrastructuur wordt aangepast op de nieuwe afsluiting. Samen met belangengroepen kijkt de gemeente nu nog naar de gewenste oplossingen voor verkeer voor diverse gemeentelijke kruispunten.
Provincie:
Tag(s):