vrijdag, 22. augustus 2008 - 13:50

Wegomleiding bij N253 rondweg Oostburg-Commerswerveweg

Oostburg

Van donderdag 28 augustus op vrijdag 29 augustus tussen 18.00 en 06.00 uur voert de Provincie Zeeland onderhoudswerk uit aan de rondweg Oostburg (N253) tussen de rotonde afslag Zuidzande en rotonde afslag Waterlandkerkje.

De werkzaamheden bestaan uit het repareren van de asfaltbeton-verharding nabij de fietstunnels.

Voor het uitvoeren van deze reparaties wordt op het wegvak éénrichtingsverkeer ingesteld. Eén verkeersrichting wordt afgewikkeld op de hoofdrijbaan en de andere richting via de parallelweg. Hierbij wordt de parallelweg gesloten voor (brom)fietsers.

Het is niet te voorkomen dat door deze werkzaamheden enige hinder zal worden ondervonden bij de bereikbaarheid van aangrenzende percelen. Hiervoor zal zoveel mogelijk worden gedaan om overlast voor omwonenden en bedrijven tot een minimum te beperken.
Provincie:
Tag(s):