vrijdag, 22. augustus 2008 - 10:00

Wegwerkzaamheden Amsterdam mooi op tijd klaar

Amsterdam

De werkzaamheden aan de Prins Hendrikkade, de IJtunnel en het deel van de Nieuwe Leeuwarderweg, tussen de IJtunnel en de Johan van Hasseltweg zijn voorspoedig verlopen en eerder gereed dan gepland. Aanstaande zondag, 24 augustus, kan al het verkeer vanaf 12.00 uur weer gebruik maken van deze wegen. Dit heeft de gemeente Amsterdam laten weten.

Volgens de oorspronkelijke planning zouden de werkzaamheden op maandagochtend, 25 augustus, gereed zijn. Cas van Eerden, stadsregisseur van Amsterdam: “Zonder de efficiënte samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen was deze gigaklus niet mogelijk geweest.�

Het verkeer en de bereikbaarheid
Uit metingen is gebleken dat de verkeerssituatie in zijn totaliteit rustiger was. Op een aantal alternatieve routes, die golden door de zomerwerkzaamheden, was het wel drukker, maar dat heeft niet geleid tot chaos. Door het einde van de vakanties was, zoals verwacht, in de laatste twee weken van de zomerwerkzaamheden een duidelijke toename van het verkeer te zien, vooral op de IJburglaan en de Piet Heinkade.

Ook was het op de Martelaarsgracht drukker doordat er geen oost/west-verkeer mogelijk was. Daarnaast is er extra verkeersdrukte geconstateerd op de route in het stadsdeel Zeeburg, via de Insulindeweg richting Amsterdamse Brug.

Deze toename zorgde ervoor dat automobilisten langer bij een verkeerslicht moestenwachten en dat er daardoor filevorming ontstond.
De werkzaamheden De afgelopen acht weken is er op verschillende plekken op de Prins Hendrikkade, in de IJtunnel en op de Nieuwe Leeuwarderweg, tussen de Johan van Hasseltweg en de IJtunnel, gewerkt. Een opsomming van de werkzaamheden.

Prins Hendrikkade, tussen de Geldersekade en de Martelaarsgracht
Het wegdek van de noordelijke rijbanen - vanaf het Damrak richting de kruising met de Martelaarsgracht - is verwijderd en is opnieuw aangebracht. Er is nieuwe belijning op de weg aangebracht, en de openbare verlichting en verkeerslichten zijn vernieuwd. Ter hoogte van het Victoriahotel is een hoofdtransportwaterleiding omgelegd. Het tramspoor tussen de Middentoegangsbrug en de Martelaarsgracht is vernieuwd.

Nieuwe Leeuwarderweg, tussen de IJtunnel en de Johan van Hasseltweg
In Amsterdam-Noord bouwt de Noord/Zuidlijn aan een deel van de metrotunnel. Oude damwanden zijn verwijderd en er zijn nieuwe damwanden voor een bouwput geplaatst.

De Nieuwe Leeuwarderweg heeft, tussen de IJtunnel en de Johan van Hasseltweg, weer twee keer twee rijstroken. De oprit vanuit de IJtunnel naar het viaduct Johan van Hasseltweg/Nieuwe Leeuwarderweg is verlegd naar de noordkant van de Johan van Hasseltweg. Hierdoor is een vrije kruising ontstaan voor het verkeer dat de stad uit rijdt.

De situatie voor het verkeer dat de stad ín rijdt is niet veranderd. In de IJtunnel zijn onderhoudswerkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden zijn gecombineerd met de jaarlijkse reiniging van de riolering die normaal gesproken in oktober/november wordt uitgevoerd. Deze bundeling van werkzaamheden voorkomt zo een nieuwe periode van afsluitingen in het najaar.

Prins Hendrikkade, tussen het Kattenburgerplein en de brug over de Oudeschans
Van beide rijbanen van de Prins Hendrikkade is het oude wegdek verwijderd en vervangen door nieuw asfalt. De stoepranden zijn vernieuwd en de afwatering is verbeterd. Ook zijn er kleine aanpassingen uitgevoerd aan het fietspad en de bushalten.

Tegelijkertijd is onderhoud gepleegd aan de brug over de Oudeschans. Tijdens de werkzaamheden bleek dat het asfalt op de kruising Foeliestraat/Prins Hendrikkade zeer dringend aan vernieuwing toe was. Door de werkzaamheden aan de Prins Hendrikkade was het benodigd materieel aanwezig en is besloten dit werk direct uit te voeren.

Afrondende werkzaamheden
Op 25, 26, 27 en 28 augustus voert de gemeente op de Prins Hendrikkade, ter hoogte van het Kattenburgerplein, nog afrondende werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden worden in de avonduren uitgevoerd om het verkeer zo min mogelijk te stremmen. De omgeving
wordt hierover geïnformeerd.

Tussen 25 augustus en 28 augustus krijgt de kruising Prins Hendrik/Martelaarsgracht nog een nieuwe laag asfalt. Het werk wordt ‘s nachts uitgevoerd, tussen 22.00 uur en 06.00 uur. Overdag kan het verkeer gewoon gebruik maken van de kruising. Het doorgaande
autoverkeer wordt ‘s nachts omgeleid via de De Ruijterkade.

Uitvoering in zomer
De gemeente Amsterdam heeft bewust gekozen voor deze aanpak omdat er in de zomer minder verkeer/reizigers in de stad zijn. Het tegelijkertijd uitvoeren van verschillende werkzaamheden voorkomt dat de overlast maandenlang duurt en er steeds een andere verkeerssituatie ontstaat.
Provincie:
Tag(s):