dinsdag, 30. september 2008 - 20:41

Welzijnscontroles op paardenmarkten

Eindhoven

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is de komende weken actief tijdens verschillende paardenmarkten, waaronder die van Zuidlaren op 21 oktober en Hedel op 3 november. De controles richten zich vooral op het welzijn van paardachtigen, zowel tijdens het transport als op de markten zelf.

vervoerscontroles wordt onder andere gekeken naar overbelading, het welzijn van de dieren en de reinigings- en ontsmettingsregels. Omdat de paardenmarkten veel buitenlandse handelaren trekken, worden ook bij een aantal grensovergangen controles uitgevoerd. Bij zowel de import als export van paarden en pony’s buiten de Benelux moet een gezondheidscertificaat aanwezig zijn. Binnen de Benelux geldt dat alleen voor paarden die naar een slachthuis worden vervoerd.

Voor paarden, pony’s en ezels is een paardenpaspoort en een chip verplicht. Een eigenaar moet in het bezit zijn van een paardenpaspoort en moet dit altijd kunnen tonen. Registratie hiervan vindt plaats bij de erkende stamboeken of bij de sportorganisatie. Bij verkoop blijft het paspoort bij het dier.
Provincie:
Tag(s):