woensdag, 16. januari 2008 - 10:34

Wensen woonsituatie Friezen in beeld

Uit het Woningbehoefteonderzoek Friesland (WOBOF) blijkt dat de daadwerkelijke verhuisbewegingen en de woonwensen van inwoners opvallend goed aansluiten bij het beeld dat in december 2007 al uit de provinciale prognoses naar voren kwam. De betaalbaarheid van woningen blijft een belangrijk aandachtspunt.

De provincie wil de bevindingen uit het woningbehoefteonderzoek onder de Friese bevolking en de woningmarktprognoses vertalen naar de nieuw te maken woningbouwafspraken met de gemeenten voor de periode tot 2016. Om te voorkomen dat gemeenten elkaar gaan beconcurreren, wil de provincie graag regionale afspraken over de woningbouwopgave maken.

Om te bepalen aan wat voor soort huizen in Friesland behoefte is, laat de provincie Friesland eens in de 4 à 5 jaar een woningbehoefteonderzoek uitvoeren onder de Friese bevolking. In 2007 is dit onderzoek in samenwerking met 29 gemeenten en een aantal woningbouwverenigingen uitgevoerd door RIGO Research en Advies. 22.000 huishoudens hebben een vragenlijst ingevuld over hun woonsituatie, op basis hiervan is de Friese woningmarkt geanalyseerd.
Provincie:
Tag(s):