zondag, 20. juli 2008 - 21:28

Wereldschool, unieke school in de wereld!

Lelystad

Als je om wat voor reden dan ook niet in staat bent om gewoon naar school te gaan in Nederland, biedt de Wereldschool in Lelystad uitkomst.

Deze school biedt onderwijs op afstand voor leerlingen vanaf 3 jaar tot en met 18 jaar.

Dit jaar bestaat de Wereldschool 60 jaar en heeft op het moment in meer dan 110 landen leerlingen. In de afgelopen 60 jaar heeft de Wereldschool in bijna elk land wel een leerling gehad. Deze kinderen volgen dan (tijdelijk) het afstandsonderwijs.

De leerlingen zijn samen met hun ouders, zusjes en broertjes in het buitenland voor bedrijven, de overheid, sabbaticals of zendelingenwerk. Europa en Afrika zijn de best vertegenwoordigde continenten met respectievelijk 28 landen (338 leerlingen) en 27 landen (104 leerlingen). Het land met de meeste leerlingen is de Verenigde Staten met 125 leerlingen.

Ook in Nederland heeft de Wereldschool leerlingen, inmiddels zo´n 52. De meeste van deze leerlingen zijn chronisch zieke kinderen of kinderen die om mentale redenen niet binnen het onderwijs passen. Deze leerlingen kunnen niet naar school gaan. In samenwerking met scholen, ouders en leerplichtambtenaren wordt dan naar een passende oplossing gezocht.

Eind mei 2008 hebben de Wereldschool en het Aurum College in Lelystad hun krachten gebundeld om een groep autistische leerlingen gepast onderwijs te kunnen bieden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de vakken Engels, Nederlands en Wiskunde via internet thuis volgen.

Voor autistische kinderen is leren op afstand zinvol, omdat het voor hen vaak lastig is klassikaal onderwijs te volgen. Op deze manier kan iedere leerling zijn eigen programma volgen, dat leidt naar een staatsexamen.
Vakken als handenarbeid en lichamelijke opvoeding worden wel op school gegeven.

Er is veel belangstelling voor deze vorm van onderwijs. Na de zomer starten ze met een groep van 44 leerlingen, verdeeld over drie klassen.

Afstandsonderwijs is ideaal voor kinderen die niet passen binnen het klassikaal georganiseerde onderwijs, bijvoorbeeld (aankomende) topsporters.

Op 30 augustus 2008 zal er een grootste reünie plaatsvinden op de Creative Campus in Almere (het voormalig BDF-complex). Door een brand in de jaren 90 zijn er veel adressen van oud-leerlingen verloren gegaan. De Wereldschool is op zoek naar oud-leerlingen, ouders en andere relaties. Zij kunnen zich aanmelden via www.60jaarwereldschool.nl.
Provincie:
Tag(s):