dinsdag, 5. februari 2008 - 16:40

Werkconferentie 'Allemaal klaar voor school'

Almere

Op woensdagmiddag 6 februari 2008 vindt er in Almere een werkconferentie plaats voor professionals die in de Almeerse wijken werken met jonge kinderen.

Het thema voor de werkconferentie is: ‘Allemaal klaar voor school, alle reden om te verbreden.’ Dit thema staat centraal in het gemeentelijk beleid voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
Het gaat er om dat zoveel mogelijk kinderen zonder (taal) achterstand aan de basisschool beginnen. Daarnaast is het de bedoeling dat op zoveel mogelijk peuterzalen, kindercentra en basisscholen het programma VVE gaat draaien. Vanuit de gemeente is wethouder Martine Visser hierbij aanwezig.

Nog steeds begint een grote groep kinderen met een (taal)achterstand aan de basisschool. In Almere is dat ongeveer 25%. Vroeg ontstane (taal)achterstanden zijn moeilijk in te lopen. Vroegtijdige ondersteuning bij de ontwikkeling van jonge kinderen is daarom erg belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen peuterspeelzalen, kinderopvang en basisscholen. Op een groot aantal plekken in de stad is die samenwerking er al, maar de inzet van de conferentie is de samenwerking over de hele stad vorm te geven en verder te verdiepen. Daarnaast zet de gemeente ook in op een groter bereik van kinderen met een (taal)achterstand. Het is de bedoeling dat in 2010 70% van de betreffende kinderen een ondersteuningsprogramma volgt.

Tijdens de conferentie ‘Allemaal klaar voor school, alle reden om te verbreden’ gaan pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang en speelzalen, leerkrachten van groep 1 en 2 uit het basisonderwijs en medewerkers uit de jeugdgezondheidszorg met elkaar om tafel om een verdere afstemming en samenwerking vorm te geven.

De organisatie van de conferentie is in handen van een samenwerkingsverband, bestaande uit de Gemeente Almere, 3 schoolbesturen, de IJsselgroep en De Schoor.
Provincie:
Tag(s):