donderdag, 20. november 2008 - 9:49

Werkeloosheid daalt nauwelijks

Rijswijk

In de periode augustus-oktober 2008 waren gemiddeld 276 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 3,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,0 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid was in de periode augustus-oktober 2008 vrijwel even groot als in de driemaandsperiode daarvoor. De werkloosheid kwam uit op 294 duizend personen, 3 duizend meer dan in de driemaandsperiode juli-september. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het beter om de ontwikkeling over een wat langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar nam de werkloosheid af met gemiddeld ongeveer 2 duizend per maand. In 2007 bedroeg de afname nog ongeveer 6 duizend per maand.

De groei van de economie is in de laatste twee kwartalen sterk vertraagd. Toch blijkt uit een aantal indicatoren dat er nog steeds sprake is van een krappe arbeidsmarkt. De werkloosheid nam in het afgelopen halfjaar verder af, maar de daling was minder sterk dan in 2007. De werkzame beroepsbevolking nam verder toe, zij het minder snel dan voorheen. Daarnaast was het aantal vacatures eind derde kwartaal nog onverminderd hoog.
Categorie:
Tag(s):