woensdag, 16. juli 2008 - 10:48

Werkloosheid daalt in bijna alle provincies

Den Haag

De werkloosheid is in 2007 in bijna alle provincies gedaald. Alleen in Groningen bleef de werkloosheid nagenoeg gelijk. Zeeland had de laagste werkloosheid. Ook in de vier grote steden was sprake van een daling, vooral in Rotterdam.

In alle provincies, op Groningen na, daalde vorig jaar de werkloosheid. Het sterkst liep het aantal werklozen terug in Flevoland. Hierdoor is Flevoland niet langer de provincie met de hoogste werkloosheid. Ook in Friesland, Zuid-Holland en Zeeland daalde het werkloosheidspercentage sterk.

Zeeland had de laagste werkloosheid, 3,3 procent van de beroepsbevolking had geen baan. Ook in Noord-Holland, Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant lag het werkloosheidspercentage onder het landelijke gemiddelde van 4,5 procent. In Groningen was de werkloosheid het hoogst, 7,1 procent. Op enige afstand volgde Limburg met een werkloosheidspercentage van 5,7.

Ook in de vier grote steden is de werkloosheid sterk gedaald. In 2007 had 6 procent van de beroepsbevolking in deze steden geen baan. Een jaar eerder was dat nog 7,6 procent, en in 2005 zelfs 9,0 procent.

De werkloosheid in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is sneller gedaald dan in de rest van Nederland. Dit komt mede door de inhaalslag die allochtonen hebben gemaakt. Zij wonen relatief vaak in de grote steden. Ook was in de afgelopen jaren de economische groei in de grote steden sterker dan gemiddeld in Nederland.

In Rotterdam daalde het werkloosheidspercentage nog sterker dan in de andere grote steden. Vorig jaar was 7,4 procent van de Rotterdamse beroepsbevolking zonder werk. In 2006 was dit nog 9,7 procent. Wel had Rotterdam, net als in voorgaande jaren, de hoogste werkloosheid van de vier grote steden.
Categorie:
Tag(s):