dinsdag, 1. juli 2008 - 13:16

Werklozen moeten na jaar op alle beschikbare banen solliciteren

Den Haag

Voor mensen die vanaf 1 juli werkloos worden, wordt alle arbeid na een jaar werkloosheid passend. Minister Donner van Sociale Zaken heeft hiervoor de ‘richtlijn passende arbeid 2008’ opgesteld. Deze richtlijn, die dinsdag 1 juli van kracht is geworden, geldt voor mensen die een jaar werkloos zijn. Hij heeft daarom in de praktijk effect vanaf 1 juli 2009.

Meer werklozen aan de slag
In beginsel moet elke werkloze straks na een jaar solliciteren op elke beschikbare baan. De richtlijn is bedoeld om meer langdurig werklozen aan de slag te helpen. Tot nu toe lukt dat onvoldoende. Eind 2007 waren er bijvoorbeeld 236.000 vacatures, terwijl bijna 100.000 mensen langer dan een jaar werkloos waren en een WW-uitkering kregen.

Kans op baan werkloze steeds kleiner
Donner wil met de nieuwe richtlijn voorkomen dat werklozen onnodig lang langs de kant staan. Uit onderzoek blijkt dat hoe langer iemand werkloos is, des te kleiner de kans op een baan.

Oude regels voor 1 juli 2008
De nieuwe regeling heeft geen gevolgen voor werknemers die voor 1 juli 2008 werkloos zijn geworden. Voor hen blijven de oude regels van kracht.
Provincie:
Tag(s):