dinsdag, 14. oktober 2008 - 19:53

Werkwijze Commissie Lodewick

Almere

Over de toekomst van IJsselmeerziekenhuizen werd dinsdagmiddag 14 oktober een personeelsbijeenkomst gehouden.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat er op dit moment veel onrust is onder het personeel en de vrij gevestigde specialisten. Deze onrust heeft te maken met de huidige financiële situatie en de onzekere toekomst waarin het ziekenhuis zich bevindt.

Om de onzekere toekomst het hoofd te bieden heeft IJsselmeerziekenhuizen gesproken en afspraken gemaakt met veel verschillende partijen over die toekomst, als de zorgverzekeraar, banken, het Ministerie van VWS, het College Sanering Zorginstellingen, NZa, Inspectie voor de Volksgezondheid, de provincie en gemeenten.

De heer L.M.J.L. Lodewick is als onafhankelijke deskundige (dus boven partijen staand) door het Ministerie van VWS aangesteld om in kaart te brengen hoe de toekomst van de ziekenhuiszorg in dit gebied er uit zou moeten zien.

Bij de heer Lodewick kunnen verschillende partijen plannen indienen. Uit dit proces komt de meest logische en/of kansrijke oplossing naar voren voor een duurzame oplossing voor de ziekenhuiszorg in deze regio.

Met de commissie zijn werkafspraken gemaakt om dubbel werk te voorkomen. Het ziekenhuis denkt vooral na over de noodzaak voor tweedelijnsvoorziening en de wijze waarop dit te kwalitatief en doelmatig te organiseren is.

De commissie kijkt met name hoe een en ander vanuit de eigen sterkte of met andere partijen te bereiken is. Mensen of organisaties die concrete plannen hebben om hier een constructieve bijdrage aan te leveren kunnen zich melden bij de commissie.

Wij hebben kennis genomen van het feit dat sommige partijen zich buiten deze procedure / werkwijze houden en direct contact zoeken met de belangenpartijen in het ziekenhuis. Dit versterkt het gevoel van onrust en houdt de gemoederen bezig. Besluitvorming over de verschillende opties gaat plaatsvinden als de plannen bij de commissie zijn ingediend.

Alle in ons ziekenhuis geïnteresseerde partijen kunnen zich met een concreet en onderbouwd voorstel tot de commissie Lodewick wenden. De heer Lodewick heeft bevestigd alle voorstellen te bekijken en objectief te beoordelen. Niet alleen verantwoorde zorg maar ook werkgelegenheid is van belang.
Provincie:
Tag(s):