donderdag, 28. februari 2008 - 19:51

Werkzaamheden aan dak Roertunnel na lekkage

Roermond

In het gedeelte van de Roertunnel tussen de Karel Doormanstraat en de Keulsebaan waar ontgravingen zijn geweest voor speelplaatsen en een voetpad, blijkt water te blijven staan zodat er niet verder gewerkt kan worden.

De oorzaak daarvan is de slechte doorlaatbaarheid van zowel de oorspronkelijke als de aangevulde grond gecombineerd met de verdichting door het werkverkeer dat lange tijd naast de tunnel over de werkweg heeft gereden.

Rijkswaterstaat (RWS) stelt alles in het werk om tot een goede oplossing van het probleem te komen. Dat houdt in dat er over een lengte van 600 meter een drainage wordt aangebracht. Daarvoor moet er langs de tunnel een sleuf van ca. twee meter diep worden gegraven en moeten op regelmatige afstanden gaten worden geboord die worden gevuld met doorlatend materiaal. Dat gebeurt aan één kant van de tunnel. Aan de andere zijde voldoet de afwatering door de ligging pal naast de Wirosingel met een eigen afwatering.

De consequentie voor de herinrichting van een deel van het tunneltracé Wirosingel na de bouw van de tunnel, kan zijn dat er enige vertraging optreedt.
Provincie:
Tag(s):