dinsdag, 15. januari 2008 - 20:54

Werkzaamheden deel Oosterdreef

Almere

Een volgende fase van werkzaamheden aan de Oosterdreef start binnenkort. Het betreft het deel van de Oosterdreef vanaf de rotonde De Meenten tot Veerkade. De werkzaamheden beginnen maandag 21 januari en duren tot en met dinsdag 26 februari 2008.

Afsluiting
Gedurende de werkzaamheden wordt de Oosterdreef afgesloten vanaf de rotonde De Meenten tot de drempel op de kruising Oosterdreef - Veerkade. Het verkeer kan dan niet meer vanaf de rotonde De Meenten richting de havenkom, dus de Sluiskade op. De havenkom en omliggende straten zijn te bereiken via de Westerdreef. De begraafplaats blijft wel bereikbaar via de havenkomkant. Omleidingen worden met de bekende gele borden aangegeven.

Overlast
Wanneer het oude asfalt verwijderd wordt en tijdens het asfalteren kan enige verkeershinder ontstaan bij de toegang tot de begraafplaats.

Overige werkzaamheden Oosterdreef
Verder wordt vanaf eind februari tot eind maart het deel tussen de rotonde De Meenten en de rotonde De Marken aangepakt. Hierover volgt later berichtgeving.
Provincie:
Tag(s):