dinsdag, 29. april 2008 - 13:08

Werkzaamheden Julianaplein en Julianabrug

Groningen

Op 5 mei start de aannemer met de werkzaamheden aan het Julianaplein en de Julianabrug in Groningen. Voorlopig veroorzaakt dit weinig tot geen overlast voor het doorgaande wegverkeer. Wel krijgt de directe omgeving te maken met enkele afgesloten routes.

De werkzaamheden aan het Julianaplein maken deel uit van een pakket aan maatregelen om de doorstroming op de ringweg en de bereikbaarheid van Groningen te verbeteren. De werkzaamheden moeten voor eind 2009 klaar zijn.

De Brailleweg zal vanaf 54 mei afgesloten zijn voor het autoverkeer. Dit zal duren tot medio november 2009. Hiervoor zijn enkele omleidingsroutes ingesteld. Het fiets- en voetgangersverkeer ondervindt geen hinder van deze afsluiting die nodig is om werkzaamheden aan de Brailletunnel te kunnen uitvoeren. Ook bouwt de aannemer het nieuwe oostelijke brugdek op een tijdelijk werkeiland dat deels over de Brailleweg ligt.

Vooruitblik overige gevolgen werkzaamheden
Tot augustus blijven de directe gevolgen van de werkzaamheden beperkt. Een kort overzicht van de periode tot eind 2008:

Hinder wegverkeer:

11 augustus – medio oktober 2009 afsluiting Hoornsediep OZ/Vondellaan
2 weekendafsluitingen A7 ter hoogte van Julianabrug 18-20 en 25-27 oktober 2008. Weekendafsluiting Emmaviaduct 7-10 november 2008

Hinder waterverkeer:

beperkte doorvaarthoogte Julianabrug vanaf 18 oktober – 1 mei 2009
18-20 oktober en 25-27 oktober 2008 doorvaart Noordwillemskanaal ter hoogte van Julianabrug gestremd.
Provincie:
Tag(s):