woensdag, 12. maart 2008 - 21:20

Werkzaamheden NAM-locatie Gasselternijveen

Gasselternijveen

Vanaf mei 2009 is de NAM van plan gas te gaan winnen uit het gasveld Gasselternijveen. Het Milieueffectrapport (MER) is inmiddels goedgekeurd en de resterende vergunningen zijn aangevraagd. Vooruitlopend op de bouw, die in mei van start gaat, wordt alvast een aantal werkzaamheden uitgevoerd.

De meest opvallende is het geschikt maken van de al bestaande put (‘gasbron’) voor de latere gasproductie. De NAM zet hiervoor een moderne boorinstallatie in, die ook is te gebruiken voor putwerkzaamheden. Deze installatie wordt met vrachtwagens aan- en afgevoerd. De installatie is volgens planning van half maart tot begin april in bedrijf. De werkzaamheden gaan dag en nacht door.

In het kader van dit project wordt ook een nieuwe leiding aangelegd tussen deze locatie en de NAM-locatie bij Torenwijk. Hoewel de aanleg hiervan later dit jaar plaatsvindt, worden hiervoor vanaf april al voorbereidende werkzaamheden verricht.
Provincie:
Tag(s):