woensdag, 8. oktober 2008 - 11:52

West-Friesland wil vroeger uit en eerder thuis

Hoorn

Het Westfriese burgerpanel voelt het meest voor vroegere sluitingstijden als het gaat om maatregelen tegen alcoholmisbruik en overlast als gevolg van het uitgaan.

Driekwart van de West-Friezen heeft een voorkeur voor een sluitingstijd van 02.00 uur of eerder. Dit blijkt uit een internetpeiling waaraan ruim 1.100 inwoners van West-Friesland hebben meegedaan.

Eerder sluiten zal een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de overlast als gevolg van het uitgaan. Dat denkt bijna de helft van de mensen die vanuit het panel hebben gereageerd. Ruim een derde verwacht dat de onveiligheid op straat zal afnemen en dat jongeren minder zullen drinken. Al met al heeft driekwart van de West-Friezen een voorkeur voor een sluitingstijd van 02.00 uur of eerder. Ruim een derde denkt dat door eerder sluiten het naar huis gaan na het uitgaan veiliger wordt.

Vroeger uitgaan
Veel uitgaansgelegenheden mogen nu in het weekend na 02.00 uur geen nieuwe bezoekers meer toelaten. Bijna driekwart van degenen in het panel die wel eens uitgaan, wil dit tijdstip terugbrengen naar 01.00 uur of eerder. Meer dan de helft vindt zelfs dat na 00.00 uur geen nieuwe bezoekers meer moeten worden toegelaten. Ook deze maatregel kan het indrinken en de overlast op straat beperken, zo denkt de helft. Het vervroegen van het uiterste toelatingstijdstip kan ertoe leiden dat men eerder uitgaat. Driekwart van degenen die wel eens uitgaan, vindt het niet bezwaarlijk om eerder op stap te gaan. Maar dan wel op voorwaarde dat ook anderen eerder uitgaan en er al vroeg in de uitgaansgelegenheden een goede sfeer is. Goede muziek en goedkope consumpties spelen ook een rol, maar zijn minder belangrijk.

Overlast
Uitgaan wordt volgens de mensen in het panel die wel eens stappen, aantrekkelijker als er meer toezicht en controle zijn, het liefst op drugs- en wapenbezit. Maar ook het strenger controleren van drinken op straat en van overmatig drankgebruik zal volgens de helft het uitgaan aantrekkelijker maken. Een derde van zowel degenen die uitgaan als degenen die dat niet doen, ondervindt wel eens overlast van uitgaanspubliek. De ervaren overlast wordt met name veroorzaakt door lawaai, vernielingen en verkeersoverlast. Dit gebeurt vooral op straat en in de omgeving van de eigen woning.

Het Westfriese burgerpanel
Het Westfriese burgerpanel bestaat uit burgers die periodiek via internet worden geraadpleegd over actuele kwesties. Onlangs is in het kader van het project Jeugd en Alcohol het draagvlak onderzocht voor een aantal nieuwe regels waarvan de gemeenten van het project Jeugd en Alcohol de invoering overwegen. Aan de peiling deden in totaal 1.109 inwoners mee. Dit is een respons van 44 procent.
De peiling met het Westfriese burgerpanel is gehouden door I&O Research.
Provincie:
Tag(s):