dinsdag, 10. juni 2008 - 19:44

Westerveld Culturele Gemeente 2009

Assen

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben de gemeente Westerveld uitgeroepen tot vierde Culturele gemeente van Drenthe. Cultuurgedeputeerde Rein Munniksma prijst het gevarieerde activiteiten dat de gemeente organiseert samen met het culturele veld. De nieuwe Culturele Gemeente 2009 kiest met het thema ‘Duusternis & Laokeblad’ voor een veelzijdig en omvangrijk programma met activiteiten voor uiteenlopende leeftijden en doelgroepen.

Met de Drentse Culturele Gemeente wil de provincie een impuls geven aan culturele activiteiten binnen de gemeente die bijdragen aan versterking culturele infrastructuur. De gemeente Westerveld kiest in de rol van culturele gemeente voor het leggen van verbindingen tussen dorpen en woonkernen, tussen verleden, heden en toekomst. Munniksma is enthousiast over de eerste stap die is gezet in het leggen van verbindingen.

Vanuit de Westerveldse gemeenschap zijn vele ideeën binnengekomen op basis waarvan het activiteitenprogramma mede is samengesteld. De gemeente heeft vrijwel alle ingekomen ideeën kunnen verwerken. Het zorgt niet alleen voor draagvlak maar ook van cultuurparticipatie.

De gemeente ontvangt van de provincie 90.000 euro. Een derde deel kan Westerveld aanwenden ter dekking van organisatiekosten. De overige 60.000 is bedoeld voor de activiteiten in het culturele jaar. Dit najaar sluit de huidige culturele gemeente Hoogeveen het culturele jaar af.
Provincie:
Tag(s):