dinsdag, 6. mei 2008 - 14:39

Westerveld onderzoekt gemeentelijke communicatie

Havelte

Wat vinden de inwoners van Westerveld van de manier waarop de gemeente hen informeert en met hen communiceert? De gemeente Westerveld vindt het belangrijk om de communicatie over huidige en toekomstige plannen zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en mening van de inwoners.

Daarom heeft de gemeente Westerveld TNS NIPO gevraagd om onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van de gemeentelijke communicatie. Het onderzoek vindt plaats van 8 mei tot 30 mei onder een steekproef van 1000 inwoners binnen de gemeente.

De gemeente heeft willekeurig 1000 inwoners geselecteerd die rond 8 mei een uitnodiging in de brievenbus krijgen om deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die met een unieke code online ingevuld kan worden. Vragen in het onderzoek gaan over de manier waarop inwoners informatie van de gemeente willen ontvangen, over welk beeld zij hebben van de gemeente en hoe ze betrokken willen worden bij gemeentelijke onderwerpen.

Het resultaat van dit onderzoek is de waardering van de inwoners op het gebied van gemeentelijke communicatie. De waardering biedt aanknopingspunten om sterke en zwakke punten in de communicatie te identificeren en Westerveld kan hierdoor achterhalen welke communicatiemethoden de aanpak van de communicatie kunnen verbeteren. Neveneffect van dit onderzoek is dat we de inwoners op een directe manier betrekken bij de communicatie van Westerveld. Vragen die gesteld worden gaan onder andere over het imago van Westerveld, de manier waarop de inwoners graag geïnformeerd willen worden en hoe ze betrokken willen worden bij gemeentelijke onderwerpen (participatie).
Na de zomer zijn de resultaten van het onderzoek binnen en verwerkt.

Het onderzoek naar de gemeentelijke communicatie is onderdeel van VIP-Com. VIP-Com staat voor Verbeter- en Innovatieprogramma Communicatie en is een samenwerking tussen VNG, het Ministerie van BZK, TNS NIPO Commerce en een aantal gemeenten. VIP-Com is ontstaan vanuit de wens van gemeenten om de communicatie te professionaliseren en prestaties op het gebied van communicatie onderling te meten, te vergelijken en te verbeteren. Het jaar 2008 is een pilotjaar en Westerveld neemt vooralsnog alleen dit jaar hieraan deel. Westerveld neemt deel aan de kring kleine gemeenten, hierin zitten ook: Beverwijk, Geldermalsen, Horst aan de Maas, Moerdijk, Nijefurd, Oisterwijk, Uden, Urk en Venray.
Doel van VIP-Com is enerzijds om ervoor te zorgen dat communicatie een wezenlijke bijdrage gaat leveren aan de bestuurlijke vernieuwing en anderzijds een geïntegreerd onderdeel gaat zijn van de gemeentelijke bedrijfsvoering.
Provincie:
Tag(s):